WE DESIGN

We make bespoke, technical sportswear to every sport.

APRANGOS IR TEKSTILĖS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE

Projekto numeris: Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0047 Projekto pavadinimas: „Aprangos ir tekstilės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Projektą UAB „Haltex“ vykdo kartu su partneriu AB „Kauno Baltija“, projekto metu kels kvalifikaciją ir kompetencijas 251 šių įmonių darbuotojas. Priemonė: pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-12-21 iki 2022-12-21. Skirta finansavimo suma: 233.590,79 Eur Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.