We make bespoke,

technical sportswear

We specialise in the quality manufacture of Bespoke Sportswear. Our product range includes garments for Rugby, Football, Hockey, Basketball, Cricket, Athletics, Tennis, Netball, Basketball, Skiing, Cycling and more.

Factory Video

A selection of our product range

Rugby

Hockey

Cycling

Cricket

Ski

Football

Lacrosse

Netball

Basketball

Tennis

Athletics

Triathlon

We are based in Europe

Haltex are situated in Lithuania, and has the advantage of quick, economical transport to Western Europe. Production time is normally about four weeks and is duty free within the EU. We have representation in the UK and English speaking staff in Lithuania, and are willing to visit potential customers in Europe to discuss requirements and liaise with the factory.

Alytus, Lithuania

Contact Us

Contact Us

APRANGOS IR TEKSTILĖS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE

Projekto numeris: Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0047 Projekto pavadinimas: „Aprangos ir tekstilės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Projektą UAB „Haltex“ vykdo kartu su partneriu AB „Kauno Baltija“, projekto metu kels kvalifikaciją ir kompetencijas 251 šių įmonių darbuotojas. Priemonė: pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-12-21 iki 2022-12-21. Skirta finansavimo suma: 233.590,79 Eur Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is ESFIVP-I-1-1024x512.jpg